Hoivakodin toimintasuunnitelma

Asukkaan muuttaessa Hoivakotiin hänelle laaditaan yksilöllinen hoito - ja palvelusuunnitelma, joka ohjaa asiakkaan kuntoutumista ja hoitoa. Suunnitelma pyritään luomaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaisten kanssa.  Kuntouttava työote näkyy arjessamme päivittäin esimerkiksi yhteisten viriketuokioiden järjestämisellä sekä yhteisillä kodinhoidollisilla toimilla. Asiakkaamme saavat osallistua kuntonsa mukaan hoivakodin päivittäisiin askareisiin. 

Joka viikolle luodaan yhdessä asiakkaiden kanssa viikko-ohjelma, jonka avulla pyritään löytämään jokaiselle asiakkaalle mieleistä tekemistä. 

 

Hoivakodissamme ruoka valmistetaan päivittäin omassa keittiössä ja näin pystymme toteuttamaan asiakkaiden lempiruokia, toiveita kysellään ja kuunnellaan aktiivisesti. 

 

Lääkäripalvelut tuotetaan Juvan Terveyskeskuksen kautta. Oma lääkärimme on tavoitettavissa arkisin 8-16. Tarvittaessa käytämme Mikkelin keskussairaalan palveluita iltaisin ja viikonloppuisin.