Asiakkaaksi hoivakotiin

Hoivakoti Wilma tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista asumispalvelua. Asiakkaaksi Wilmaan voi tulla kunnan sosiaali- ja terveystoimen kautta. Maksusitoumuksen palveluasumiseen voi saada joko kunnan maksamana sosiaalihuoltona, vakuutusyhtiön maksamana tai potilasvakuutuksen maksamana. Asukkaaksi voi tulla myös itse maksavana asiakkaana. Tilapäiseen lyhytaikaishoitoon voidaan ottaa 1 - 2 henkilöä.