Kuntoutuksella laadukkaampaa arkea

Hoivakoti Wilma tarjoaa kuntoutusta ja lyhyt- sekä pitkäaikaista päihdehoitoa Juvalla. Asiakkaaksi Wilmaan voi tulla kunnan sosiaali- ja terveystoimen kautta. Maksusitoumuksen palveluasumiseen voi saada joko kunnan maksamana sosiaalihuoltona, vakuutusyhtiön maksamana tai potilasvakuutuksen maksamana. Asukkaaksi voi tulla myös itse maksavana asiakkaana. Tilapäiseen lyhytaikaishoitoon voidaan ottaa 1 - 2 henkilöä.

Yhteystiedot

Kuntouttavan työotteen periaatteet

Toteutamme Hoivakoti Wilmassa kuntouttavaa työotetta hoito- ja palvelusuunnitelman tukena. Tuemme asukkaita hallitsemaan omaa elämäänsä ja ottamaan enemmän vastuuta. Asukkaat saavat osallistua kodin kaikkeen toimintaan omien taitojensa ja toimintakykyjensä mukaan. Toiminta sisältää erilaisia kodin askareita kuten siivousta, pyykkihuoltoa, pihatöitä ja muuta kodin toimintaa. Kaikissa toiminnoissa ohjaaja on asukkaan tukena ja opastajana.


Kuntoutustarve on otettu huomioon toimintayksikön toimintasuunnitelmassa. Päiväohjelmassa on varattu tilaa ulkoiluille, asioinnille ja muille virikkeille. Kuntouttava työote huomioidaan myös kaikissa hoitotoimenpiteissä niin, että asukas voi omien voimavarojensa mukaan tehdä itse niitä asioita, joihin pystyy ja niille varataan riittävästi aikaa.

Tutustu tiloihimme

Turvallista ja laadukasta päihdehoitoa

Viihtyisä Hoivakoti Wilma tarjoaa tehostettua asumispalvelua ja kuntoutusta päihdekuntoutuksen tarpeessa oleville Juvalla. Yksityinen päihdekuntoutuskeskus on viihtyisä ja turvallinen paikka, jonne on helppo tulla. Ota yhteyttä Hoivakoti Wilmaan!